L5 ons landschap over WOI

In wero zijn we bezig over wereldoorlog I. Stap per stap komen we meer te weten over deze gruwelijk tijd via de verhalen van Sam. We maakten met klei een landschap met sporen van WOI.