L6 wiskundeles over snelheid

In de wiskundeles leerden we wat meer over snelheidsberekening.

Wat heb je nodig om de snelheid van iets te kunnen berekenen? De afstand en de tijd!

We deden allerlei korte opdrachtjes, zoals 30 sec. fietsen, 1 minuut stappen, ... we bekeken welke afstand we konden afleggen in die tijd en berekenden zo de snelheid waarmee we de proefje uitvoerden. 

Net die les kwam aan bod op 'buitenlesdag'!