L2 Water leren zuiveren.

Tijdens het thema 'Water' leerden de leerlingen hun watervoetafdruk berekenen, waar water vandaan komt, de waterkringloop, watersporten,... Het thema werd afgerond met het proberen zuiveren van vuil water.

De leerlingen kregen wat zand, watten, kleine en grote stenen. De opdracht die ze kregen, was het vuile water dat ze meenamen terug proper krijgen. Door logisch te denken en vooral veel uit te proberen, is elk groepje hierin uiteindelijk geslaagd! Knappe samenwerking!