L4 - Gedichten

Tijdens een les luisteren kregen de kinderen heel wat gedichten te horen die ze aan een tekening moesten koppelen.
De leerlingen waagden zich er zelf ook aan om deze gedichten in kleine groepjes voor te dragen.