K3:Talenteneiland: Naar school

Op dinsdag komen de kleuters van het derde kleuter in groepjes bij mij in de klas en doen we Talenteneiland. 

Dat is een soort hoekenwerk waar de kleuters mogen kiezen tussen verschillende talenten die ze willen doen. Op een kaart duiden ze dan aan waar ze geweest zijn en wat ze al deden.