Nesten in de Baljuwstraat

Onze eerste nestlesjes zijn gestart.

 

Nesten biedt sociaal-emotionele zorg en ondersteunt zo ons team en onze kinderen.

Nesten is werken aan groepsverbondenheid aan de hand van speelse (bewegings)oefeningen. 

 

Zo oefenen we samen vaardigheden waarbij rust ervaren wordt, waarbij gesprekstechnieken geoefend worden, en zoveel meer.