L3 Stopmotion

In de lessen muzische probeerden de leerlingen een stopmotion te maken met de app 'stopmotion'. In bijlage de mooie resultaten!