L2 Inhoud meten.

Hoeveel water kan er in een bokaal, botervlootje, bord,... Wij zochten het uit! Eerst eens schatten om daarna met een lepel, glas of fles de inhoud te meten. Zo werd duidelijk dat schatten niet altijd zo eenvoudig is! Het ene kindje werkte net iets voorzichtiger dan het andere bij het gieten van het water... De waterplassen nemen we er dan wel bij, want al doende leert men!