L3: braakballen pluizen

Tijdens de lessen wero leerden we over de braakbal. Dit was het ideale moment om er eens enkele uit te pluizen. We vonden heel wat schedeltjes en botjes terug, die we dan probeerden te identificeren aan de hand van zoekkaarten.