L1-L2-L3-L4-L5-L6 Talentendag

Dit schooljaar organiseerden we opnieuw in onze school een talentendag voor de lagere schoolkinderen.

Dit ging door op vrijdag 29 maart. Op deze dag konden  de leerlingen zich inschrijven voor drie verschillende workshops van 1 uur.

We kozen er dit jaar voor om zonder externen te werken. (Volgend jaar zouden we wel opnieuw een oproep doen om met externen te werken. Op die manier willen we er een tweejaarlijks beurtensysteem van maken.)

De leerlingen konden kiezen uit de volgende workshops:

workshop zang, knutselen, dans, bakken, bloemschikken, volksdans, sport en spel, naaien en balcoördinatie.

Tijdens het gezamenlijke slotmoment kreeg iedereen een stukje taart (workshop bakken), zongen de kinderen het aangeleerde liedje (workshop zang) en werd de aangeleerde volksdans (workshop volksdans) getoond.